உங்கள் உலகுக்கு சொல்லுங்கள்!


Saturday, October 13, 2012

நாளை தென்கொரியாவில் ஃ பார்முலா 1

 Hermann Tilke
நமது அடுத்த ஃபார்முலா 1 போட்டி தென் கொரியாவின்  (Yeongam ) களத்தில் இந்திய நேரப்படி காலை 11:30 க்கு தொடங்குகிறது .இந்த களமும் வடிவமமைப்பில் மிகவும் சவாலான முறையில் உலகின் 24 களத்தை வடிவமைத்தவரும் இன்னும் ஒரு  களம் வடிவமைப்பு செய்து கொண்டு இருக்கும் பல "களம் " கண்ட திரு .ஹெர்மன் டில்கே ( Hermann Tilke ) அவர்களின் கை வண்ணத்தில் உருவானது .


                                      Korean International Circuit - நடக்க இருபது இந்த ஆண்டோடு மூன்றாவது  போட்டியாகும் .உலகின் இந்த ஆண்டு பட்டியலில் நான்கு - Anti-clockwise ( வலப்புறம் இருந்து இடது புறம் ) களப் போட்டிகளில் இதுவும் ஒன்று .பொதுவாக இந்த மாதிரி களத்தின் போட்டிகள் கூடுதலாகவே கடினமாக இருக்கும் .அதிலும் 18 வளைவுகளை கொண்ட களத்தின் மொத்த நீளம் 308.630 கி.மீ .ஒரு சுற்றின் நீளம்  5.615 கி.மீ .மொத்தம் 55 சுற்றுக்களை சுற்றி முடித்த முந்தய வேக சாதனையாளர் செபாஸ்டியன் வேட்டல் இவர் எடுத்துக்கொண்ட நேரம் 1:39.605 நி/வி .அது போல களத்தில் 2 ஆம் வளைவிலிருந்து 3 ஆம் வளைவு வரை உச்சவேகம் 320 கி.மீ தொடலாம் .அதே சமயம் 4 ஆவது வளைவின் மிக குறைந்த நேரம் 103 கி.மீ .


பயிற்சி போட்டி முடிவுகள் .
ஜப்பானை போல நமக்கும் கொரியாவுக்கும் நேர வித்தியாசம் + 3.30 மணி நரம் என்பதால் நாளைய போட்டிகளின் தகுதி சுற்று வரை இப்போதே நாம் அறிய முடிகிறது ஒரு சௌகர்யம்
நேற்று காலை நடந்த முதல் பயிற்சி போட்டியில் - மெக்லரண் மெர்சடீசின் - லீவிஸ் ஹேமில்ட்டன் .
நேற்று மதியம்  நடந்த மற்றொரு பயிற்சி போட்டியில் .ரெட் புல்லின் - செபாஸ்டியன் வெட்டல் .
இன்று நடந்த இறுதி , பயிற்சியில் - .ரெட் புல்லின் - செபாஸ்டியன் வெட்டல் .


தகுதி சுற்று ..
( Q 1 ) முதல் தகுதி சுற்றில் தலைவிதியை நிர்ணயம் செய்தது - ரெட் புல்லின் - செபாஸ்டியன் வெட்டல் .1:38.208 + (107% ) 0:6.874 = 1:45.082 .இந்த 107% சுழலில் சிக்கி தகுதி இழந்தது நமது நாராயண் கார்த்திகேயன்என்பது ஒரு சோகம் .
( Q 2 ) இரண்டாவது தகுதி  சுற்றில் மீண்டும் - செபாஸ்டியன் வெட்டல்.
( Q3 )ஆனால் ,மூன்றாவது இறுதி சுற்றில் ரெட் புல்லின் - மார்க் வெப்பர் .முதலிடம் .இரண்டாவது இடம் - செபாஸ்டியன் வெட்டல்,மூன்றாவது இடம் மெக்லரண் மெர்சடீசின் - லீவிஸ் ஹேமில்ட்டன் .


 தென் கொரியா கவிதையாளர் யாரோ ஒருவர் போட்டி களத்தில் உள்ள கொரிய அழகியை பார்த்து கொடி இடையால் என எழுத பொய் கொடி  + இடை என்று காரின் வேகத்தில் தவறி எழுத போய் இவர்கள் இடையில் கோடியை நட்டுவைத்து விட்டனர் .

No comments: